26 травня 2020 року на кафедрі німецької мови відбувся захист курсових робіт здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з навчальної дисципліни «Практика усного та писемного мовлення німецької мови». Наукові роботи студенти презентували у програмі PowerPoint на платформі Zoom.

  Усі дослідження підготовлені та захищені німецькою мовою. Теми включали різні аспекти вивчення мови, зокрема синтаксичні та мовні особливості сучасної німецькомовної преси, німецький сленг, засоби вираження емоцій у мові Інтернету, вербальні та паравербальні особливості німецькомовних коміксів, функціональні аспекти фразеологізмів з біблійними компонентами тощо. Результати досліджень викликали інтерес  та жваве обговорення серед членів комісії, що свідчить про те, що роботи були цікавими.

Захист курсових робіт