Результати анкетування

серед здобувачів вищої освіти  першого «бакалаврського» рівня, які пройшли практику

(ОПП Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література)

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

2019-2020 н.р.

Результати анкетування серед здобувачів вищої освіти першого «бакалаврського» рівня, які пройшли практику