20 листопада 2020 року на кафедрі німецької мови відбувся попередній захист магістерських робіт здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) (денна та заочна форми навчання). Зустріч проводилася в режимі онлайн, на платформі Google-Meet. Метою проведення попереднього захисту було встановити відповідності досліджень вимогам до оформлення, змісту та структури роботи, визначення ключових положень дослідження.

У своїх доповідях здобувачі чітко окреслили мету та завдання своїх досліджень та шляхи їх вирішення. Запитання присутніх виклаадчів кафедри та відповіді магістрантів, а також коментарі їх наукових керівників викликали жваву дискусію та обговорення серед присутніх. Варто відзначити, що усі наукові роботи отримали схвальні відгуки та допущено до захисту.

Попередній захист магістерських робіт