Виробнича (асистентська) практика здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» є складовою освітньо-професійної програми «Середня освіта. Німецька мова і зарубіжна література».

20 листопада 2020 року було проведено успішний захист практики (в онлайн форматі) студентів 2 курсу освітнього ступені «магістр» спеціальності  014 Середня освіта (Мова і література (німецька) заочної форми навчання. На захисті були присутні: завідувач кафедри німецької мови, к.пед.н. Калинюк Т.В., к.ф.н., ст. викл. Яремчук І.М., керівник практики на факультеті іноземної філології  к.ф.н., доц., професор Білоусова Т.П.

Під час зустрічі здобувачі поділилися враженнями про результати проходження практики. У своїх доповідях вони зазначили, що  практика надає студентам можливість спробувати себе в ролі викладача, навчитися оцінювати, аналізувати та проводити заняття відповідно до педагогічних вимог. Це є чудовою нагодою удосконалити та апробувати на практиці набуті знання, уміння, навички.

Із вражень здобувачів від проходження виробничої (асистентської) практики:

«Ми відчули себе у ролі викладача. Це дуже не легка і клопітка праця. Я отримала чудовий досвід та зрозуміла, що робота викладача складна і дуже відповідальна. Потрібно мати підхід до кожного студента, залучати до роботи усю групу». (Тетяна Лазаренко)

«Я дуже задоволена практикою і для мене це був цікавий досвід. Я вже працюю вчителем у школі упродовж 10 років. З учнями я вже працювала, а от зі студентами – ще ні. Під час проходження практики я порівнювала сприйняття учнів та студентів. Зі студентами мені було легше працювати.

Також я цікавилася виховною роботою, яка проводиться під час навчання. Багато виховних заходів університету я буду використовувати у своїй педагогічній діяльності.

Надзвичайно важливим для мене було використання сучасних підручників у навчальному процесі „Sicher“.  Навчання за цими підручниками є цікавим, мотивованим». (Надія Крохмалюк)

«Практика в університеті є набагато складнішою, ніж у школі. Студентів набагато важче зацікавити, аніж учнів. Потрібно більше часу витрачати на підготовку до занять. Особливо це стосується теоретичних дисциплін». (Віталіна Бурцева)

Бажаємо нашим здобувачам успішно реалізувати себе у професійній діяльності!

ЗАХИСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ (АСИСТЕНТСЬКОЇ)