Протокол обговорення проєкту освітньо-професійної програми Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська)

Відгук на освітньо-професійну програму Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська)

Продовжуючи цикл зустрічей зі стекхолдерами, 26 лютого завідувач кафедри німецької мови, доцент Тетяна Калинюк та гарант освітньо-професійної програми Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти доцент Ольга Добринчук відвідали Кам’янець-Подільську спеціалізовану загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням німецької мови. Співпраця між кафедрою та навчальним закладом має тривалу історію та гарні традиції, зокрема керівництво підготовкою науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, участь учителів німецької мови у спільних семінарах та круглих столах тощо. З огляду на це, думка наших колег-педагогів є
особливо важливою та корисною.

Під час зустрічі директор школи Валентина Василівна Судець зауважила, що представлена програма відповідає запитам ринку праці, а саме підготовці вчителів іноземних мов. Позитивним є те, що програма передбачає вивчення методик навчання обох іноземних мов та проходження відповідних виробничих практик. Серед переваг відзначено також підготовку майбутніх вчителів німецької мови за міжнародною програмою Goethe-Institut. Проте були висловлені пропозиції, щодо важливості формування змісту зазначених дисциплін, де обов’язково мають бути враховані теми, які стосуються організації освітнього процесу із застосуванням дистанційних технологій навчання, використання інноваційних технологій навчання іноземних мов.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Світлана Костянтинівна Кривенчук зазначила, що у програмі варто передбачити ознайомлення майбутніх учителів з основами надання першої медичної
допомоги.

Конструктивний діалог та співпраця є запорукою успіху підготовки висококваліфікованих вчителів іноземних мов.

Обговорення освітньо-професійних програм зі стейхолдерами