18 травня 2021 року на факультеті іноземної філології було проведено успішний захист практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) (група Nim1B-18). Цьогоріч здобувачі вперше проходили навчальну ознайомлювальну педагогічну практику, яка входить до циклу практичної підготовки майбутніх вчителів німецької, англійської мов та зарубіжної літератури освітньо-професійної програми Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література).

   Практика тривала 4 тижні та відбувалася на базі Кам’янець-Подільського ліцею I-III ступенів «Славутинка» Хмельницької обласної ради.

   У своїх доповідях, які вдало доповнювалися РowerPoint-презентаціями, здобувачі представили результати практики, поділилися враженнями, висловили пропозиції щодо удосконалення організації та проведення навчальної практики. Звітуючи, здобувачі відзначили особливий досвід, який вони отримали під час підготовки та проведення дослідницького проєкту (PEP) у рамка підготовки за програмою DLL від Goethe-Institut. На думку студентів, завдяки педагогічній практиці їм вдалося поглибити і закріпити теоретичні та практичні навички з фахових дисциплін здобуті в університеті, підготуватися до виробничих практик, які проходитимуть на четвертому курсі.

 

Захист навчальної ознайомлювальної педагогічної практики