25 травня 2021 року відбулося розширене засідання кафедри німецької мови, до участі у якому були запрошенні здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (ІІІ курс) спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) та вчителі іноземних мов (німецької, англійської) і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського ліцею І-ІІІ ступенів «Славутинка» Хмельницької обласної ради Г. Братиця, О. Жильчук, С. Пасімішина, В. Щегельська. 

  Питання порядку денного засідання кафедри стосувалося обговорення звіту про проходження навчальної ознайомлювальної педагогічної практики здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (ІІІ курс) спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) та пропозицій щодо її удосконалення. Зокрема, були заслухані звіти здобувачів вищої освіти, які схвально оцінили організацію та проведення практики на факультеті, співпрацю із вчителями ліцею, поділилися своїми враженнями. Незважаючи на те, що цьогоріч практика проходила у дистанційному режимі, здобувачі відзначили, що визначені завдання програми практики дозволили їм апробувати та закріпити на практиці знання та уміння з фахових дисциплін. Вони зауважили, що такий вид практики, удосконалює їх  фахову підготовку як майбутніх учителів іноземних мов та зарубіжної літератури. Проведення дослідницького проєкту за програмою „DLL“, який реалізується у контексті вивчення навчальної дисципліни «Методики навчання іноземних мов», а також розробка завдань із використанням цифрових технологій (Apps, Tools) були, на їхню думку, особливо ефективними. Водночас, здобувачі висловили пропозиції щодо можливості перегляду обсягу та вимог до оформлення звітної документації практики, що буде враховано під час внесення змін до програми практики і відповідних методичних рекомендацій.

  Схвальні оцінки висловили також керівники практики, які відзначили дисциплінованість, толерантність наших здобувачів, рівень їх мовної та фахової підготовки. Висловили сподівання, що проходження виробничих педагогічних практик наступного навчального року дозволить ще більше удосконалить їх  фахову підготовку.  

Розширене засідання кафедри німецької мови