27 вересня 2021 року відбулася настановна конференція для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форм навчання, які розпочали проходження Виробничої педагогічної асистентської практики. Здобувачі отримали настанови щодо особливостей проходження практики, поспілкувалися із завідувачкою кафедри німецької мови, ознайомилися із основними напрями роботи кафедри (базою практики).

Настановна конференція на Виробничу педагогічну асистентську практику