Як виникають почуття, емоції, а також які засоби їх вираження зафіксовано у німецькій мові та фразеології зокрема – ці  та інші питання стали предметом обговорення на засіданні наукового гуртка «Deutsche Phraseologie: linguokulturelle und linguodidaktische Aspekte» (науковий керівник – доцент Тетяна Калинюк). Учасники проаналізували групу лексичних та фразеологічних одиниць на позначення «LIEBE / КОХАННЯ», обговорили національно-культурну специфіку сталих виразів даної групи, способи їх перекладу, виконали низку інтерактивних завдань (Quizlet, Learningapps). У підсумку визначили перспективи підготовки наукових доповідей на звітній конференції студентів та магістрантів К-ПНУ.

Засідання наукового гуртка