Зареєструвавшись у цій формі, Ви матимете змогу відвідувати онлайнові заняття в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, якщо у Вас немає можливості відвідувати заняття закладу освіти, у якому навчаєтесь. Студенти та викладачі охоче допоможуть Вам в опануванні нових знань і формуванні фахових компетентностей під час вивчення навчальних дисциплін в нашому університеті.

GOOGLE ФОРМА ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ