Виробнича педагогічна практика (група Nim1-B18)

Виробнича педагогічна практика (група Nim1-B18)

З 28 березня 2022 року здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня розпочали Виробничу педагогічну практику, яка є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньо-професійною програмою «Німецька мова і зарубіжна література» і сприяє ознайомленню

Навчальна ознайомлювальна педагогічна практика (бакалаври, група Nim1-B19)

Навчальна ознайомлювальна педагогічна практика  (бакалаври, група Nim1-B19)

    Навчальна ознайомлювальна педагогічна практика є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Німецька мова

Настановна конференція з Виробничої педагогічної практики в закладі загальної середньої освіти (магістранти Nim1-M21)

Настановна конференція з Виробничої педагогічної практики в закладі загальної середньої освіти (магістранти Nim1-M21)

    Практика – невід’ємна складова освітньо-професійної програми підготовки фахівців, основним завданням якої є практична підготовка здобувача вищої освіти другого (магістерського) рівня до виконання фахових обов’язків.     28 березня 2022 року здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня розпочали проходження