29 квітня 2022 р. відбулася зустріч здобувачів вищої освіти 3-4 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) із завідувачкою кафедри німецької мови Калинюк Тетяною Василівною, яка стосувалася обговорення питань дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти нашого факультету під час підготовки курсових та наукових робіт, проходження поточного і підсумкового оцінювання, атестації.

     На початку зустрічі Тетяна Василівна провела опитування серед присутніх, аби з’ясувати, що вони розуміють під цим поняттям. Як виявилося, для більшості здобувачів академічна доброчесність – це принцип рівності, чесності та справедливості. Учасники обговорили основні правила дотримання академічної доброчесності, які визначаються нормативними документами Університету, а саме: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання, атестації; посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації тощо.

        Згадали також про процедуру завантаження курсових робіт у MOODLE для перевірки їх на академічний плагіат, зауважили орієнтовну шкалу оцінки унікальності курсової роботи, обговорили питання проходження апеляції у разі незгоди здобувача із результатом перевірки на академічний плагіат.

     Учасникам було запропоновано додаткові ресурси для більш детального ознайомлення з питанням академічної доброчесності, зокрема Цикл вебінарів «Академічна доброчесність» (Проєкт SAIUP), навчання на освітніх онлайн-платформах (ВУМ online) та ін.

Бажаємо успіху здобувачам вищої освіти під час захисту курсових робіт та гідно скласти літню заліково-екзаменаційну сесію!

Зустріч зі здобувачами вищої освіти з питань академічної доброчесності