У рамках відзначення Днів науки -2022, 18 травня 2022 року кафедра німецької мови спільно з факультетом лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету (Київ) провела Науковий форум здобувачів вищої освіти «Сучасні аспекти та перспективні напрями розвитку науки». До вітального слова організатори запросили  Казимір Ірину Сергіївну голову Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених К-ПНУ імені Івана Огієнка, кандидата філологічних наук, старшого викладача кафедри англійської мови.

Робота наукового форуму проводилася у форматі дискусійних платформ, де учасники представили наукові дослідження, що були проведені упродовж навчального року.

На дискусійній платформі «Сучасні тенденції розвитку у галузі філології» здобувачі освіти продемонстрували наукові розвідки, що стосувалися вивчення особливостей та частотності вживання англіцизмів у німецькомовних онлайн-виданнях (Марк Атаман-Яцюк), використання еліпсів у мові німецької преси (Роксолана Венгринська), засобів експресивності у коротких прозових творах (Маргарита Козерацька) тощо. Учасниці наукового гуртка Вікторія Толмач та Дар’я Усенко у своїх виступах підсумували його роботу.

У роботі дискусійної платформі «Інноваційні напрямки дослідження у методиці навчання іноземних мов» здобувачі освіти представили наукові доповіді, які стосувалися різних аспектів навчання іноземної мови у закладах загальної середньої освіти. Особливо жваву дискусію викликали напрацювання Вікторії Предиткевич, яка досліджувала питання формування іншомовної лексичної компетентності учнів шляхом використання на уроках німецької мови уривків з романів Томаса Тімайєра та Корнелії Функе. Вагомим здобутком є проведене емпіричне дослідження Юлії Завалецької, яке стосувалося проблеми формування іншомовної лінгвокраїнознавчої компетентності засобами фразеології німецької мови.

Науковий форум є успішним проєктом співпраці кафедри німецької мови зі студентською спільнотою. Його щорічне проведення – це свідчення невпинного дослідницького пошуку, народження нових ідей.

Більше світлин тут

Науковий форум здобувачів вищої освіти