Наукова робота здобувачів вищої освіти – це важлива складова підготовки майбутніх вчителів іноземних мов. 11 травня 2022 року здобувачка вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) третього курсу Маргарита Козерацька разом із науковим керівником доцентом Тетяною Калинюк взяли участь у роботі IІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики», яка відбувалася в онлайновому режимі на базі кафедри іноземних мов Національного університету водного господарства та природокористування. На засіданні секції «Мова – культура – комунікація: перспективи розвитку» Маргарита виступила із доповіддю, яка стосувалася питання використання фразеологічних трансформацій у сучасному німецькомовному онлайн-просторі. Разом з науковим керівником підготували тези доповіді, які представленні у збірнику конференції, що розміщений у цифровому репозиторії Національного університету водного господарства та природокористування.

 

Маргарита Козерацька – учасниця ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики»