Для ефективності реалізації освітньо-професійних програм важливою є співпраця з роботодавцями. Це дає можливість почути їхню оцінку рівня професійної підготовки наших випускників, вчасно реагувати на потреби ринку праці, вносити відповідні зміни у зміст освітніх програм, навчальних планів тощо.

У межах моніторингу освітньо-професійних програм в К-ПНУ кафедра німецької мови провела низку зустрічей з адміністраціями і педагогами ліцеїв міста та регіону.

11 жовтня 2023 року проведено зустріч із директором Кам’янець-Подільського ліцею № 15 Оксаною ЧИЖЕВСЬКОЮ та вчителем англійської мови Еллою ГОЛДИБАН, вчителем німецької мови Анастасією КОМАРНІЦЬКОЮ. Гаранти освітньо-професійних програм спеціальності 014 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (німецька) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти доценти Тетяна КАЛИНЮК, Тетяна БОДНАРЧУК та Ольга ДОБРИНЧУК  окреслили основні положення чинних програм, акцентували увагу на змінах, які внесено упродовж останніх років. Серед висловлених пропозицій були: більше уваги приділяти особливостям роботи педагогічного працівника в умовах інклюзивного та STEAM- навчання.

24 жовтня відбулася зустріч із педагогічними працівниками Дунаєвецької та Чемеровецької ОТГ. Предметом обговорення стало питання відповідності змісту ОПП вимогам сучасного закладу загальної середньої освіти. Присутні директори ліцеїв та їх заступники, вчителі іноземних мов, а також провідні фахівці Центру професійного розвитку педагогічних працівників підтвердили високий рівень фахової підготовки випускників спеціальності, їх гнучкість та володіння компетентностями, які потребує сучасна школа. Особливо відзначено активну реалізацію кафедрою німецької мови міжнародної співпраці, що неабияк сприяє підвищенню мовного рівня здобувачів вищої освіти. Позитивні відгуки висловлено відносно діалогу академічної спільноти університету та кафедри зокрема із педагогами у межах організації різних науково-методичних заходів. Почути сучасного педагога-професіонала, ознайомитися з його досвідом, дізнатися секрети підготовки та проведення уроку наш студент має нагоду, беручи участь у методичних майстерках, які другий рік поспіль ініціює кафедра та схвально підтримується колегами-освітянами.

31 жовтня завідувач кафедри німецької мови доцент Тетяна КАЛИНЮК обговорила питання реалізації ОП, що забезпечує кафедра із адміністрацією та педагогами ліцею «Славутинка». З огляду на те, що ліцей є базою практики для здобувачів вищої освіти спеціальності, директор Олена КОЗЛОВА високо оцінила їх рівень фахової підготовки, творчий підхід до проведення уроків німецької та англійської мов, зарубіжної літератури, вміння використовувати інноваційні методики тощо. Вдалим є досвід проведення на базі ліцею лабораторних занять з методики навчання німецької мови, що неабияк сприяє залученню майбутніх вчителів-філологів до реального освітнього процесу. Таку практику вирішено продовжувати.

1 листопада відбулися робочі зустрічі у ліцеї № 14 (заступник директора з методичної роботи Світлана КОВАЛЬ) та ліцеї № 9 імені А. Трояна (директор Наталія ОСАДЧУК, заступник директора з іноземних мов Оксана ЄВЧУК). Разом з колегами обговорили цілі та зміст чинних ОП, їх відповідність професійному стандарту вчителя, зосередили увагу на професійних компетентностях вчителя-філолога. Схвальний відгук отримали щодо практичної спрямованості ОП, зокрема щодо значної кількості кредитів та різноаспектності практик. Заплановано проведення профорієнтаційних зустрічей зі старшокласниками.

2 листопада завідувач кафедри доцент Тетяна КАЛИНЮК відвідала ліцей № 1, де разом із директором Валентиною СУДЕЦЬ та заступником директора з навчально-виховної роботи Світланою КРИВЕНЧУК обговорили  особливості навчання у класах НУШ, вимоги до професійного удосконалення педагога, необхідність формування у майбутнього вчителя-філолога не лише фахових компетентностей, але й soft skills. Не менш важливою складовою у роботі вчителя, на думку директора, є вміння організувати науково-дослідницьку роботу учнів, що варто також врахувати у підготовці випускників ОП.

Отож, проведені зустрічі засвідчили, що ми рухаємося у правильному напрямку, а освітньо-професійні програми сучасні та відповідають запитам ринку праці. Висловлені пропозиції співпраці, а також рекомендації щодо підготовки вчителя іноземних мов та зарубіжної літератури будуть розглянуті робочими групами під час підведення підсумків моніторингу.

Моніторинг освітньо-професійних програм: діалог з роботодавцями