ЗАХИСТ ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

ЗАХИСТ ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Професійне становлення майбутнього педагога забезпечується крізь призму практичної підготовки, зокрема виробничої практики в закладах середньої освіти. 2 квітня 2021 року було проведено успішний захист виробничої педагогічної практики (в онлайн форматі) студентів 1 курсу освітнього ступеню «магістр» спеціальності  014 Середня освіта (Мова