Професійне становлення майбутнього педагога забезпечується крізь призму практичної підготовки, зокрема виробничої практики в закладах середньої освіти.

2 квітня 2021 року було проведено успішний захист виробничої педагогічної практики (в онлайн форматі) студентів 1 курсу освітнього ступеню «магістр» спеціальності  014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) денної форми навчання.

Під час зустрічі здобувачі приємно вразили цікавими доповідями, мультимедійними презентаціями, показали належний рівень теоретико-методичної підготовки до реалізації професійних функцій, поділилися враженнями від самостійних педагогічних кроків у шкільній практиці та зазначили, що переконані у правильності вибору своєї майбутньої професії.

Керівники практики – к.п.н., доц. Зданюк Т.В., к.ф.н., доц. Голубішко І.Ю, к.п.н., ст. викл. Дорофеєва С.В., к.п.н., ст. викл. Дутко О.М, к.ф.н., ст. викл. Казимір І.С. висловили свої рекомендації та зауваження і побажали нашим здобувачам успішно реалізувати себе у професійній діяльності!

ЗАХИСТ ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ