Вітаємо кандидата педагогічних наук, завідувача кафедри кафедри, доцента Тетяну КАЛИНЮК та кандидата педагогічних наук, доцента кафедри, доцента Тетяну БОДНАРЧУК з виходом із друку навчально-методичного посібника “Педагогічна практика у системі підготовки вчителя  німецької мови (другий (магістерський) рівень вищої освіти)”.

   Посібник містить наскрізну програму, завдання і методичні рекомендації до організації та проведення практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька), а також корисну та цікаву інформацію, яка допоможе сформувати у майбутніх учителів німецької мови професійні компетентності.

Друкована продукція кафедри