Увага анкетування!

Увага анкетування!

Увага опитування для здобувачів вищої освіти заочної форми здобуття вищої освіти І-ІІ курсів освітнього ступеня “магістр” з 08.11-24.11.2021 р. через анкети: Анкета “Організація освітнього процесу в К-ПНУ” Анкета «Дистанційні технології навчання в освітньому процесі здобувачів вищої освіти університету в період