Увага опитування!”

Увага опитування!”

Опитування здобувачів вищої освіти денної  форми здобуття вищої освіти І-ІV курсів освітнього ступеня “бакалавр” та І-ІІ курсів освітнього ступеня “магістр” (з 22.11.-06.12.2021) через анкети: Анкета «Дистанційні технології навчання в освітньому процесі здобувачів вищої освіти університету в період карантину» Анкета “Організація