Попередній захист дипломних робіт магістра

Попередній захист дипломних робіт магістра

23 листопада 2021 року на кафедрі німецької мови відбувся попередній онлайн-захист дипломних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності  014 Середня освіта (Мова і література (німецька) денної та заочної форм навчання. Здобувачами освіти було презентовано ключові положення та результати