Практика – невід’ємна складова освітньо-професійної програми підготовки фахівців, основним завданням якої є практична підготовка здобувача вищої освіти другого (магістерського) рівня до виконання фахових обов’язків.

    28 березня 2022 року здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня розпочали проходження Виробничої педагогічної практики в закладі загальної середньої освіти, яка триватиме 8 тижнів. Базами практики є Кам’янець-Подільський ліцей ІІ-ІІІ ступенів «Славутинка» Хмельницької обласної ради, Кам’янець-Подільський навчально-виховний комплекс №9 імені А.М.Трояна у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови та школи мистецтв Хмельницької області, Рукшинський ліцей, Чернівецької області, Жидачівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. О.Партицького, Львівської області, Хмельницька спеціалізована середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Хмельницької області.

   Метою Виробничої педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти є методична підготовка здобувачів вищої освіти до виконання обов’язків учителя німецької мови і зарубіжної літератури; формування професійно-особистісних якостей, узагальнення та систематизація професійних знань та навичок, розвиток уміння застосовувати набуті знання в умовах реального процесу навчання у школі, а також вивчення та апробація інноваційних методів та прийомів навчання у закладі загальної середньої освіти, які здобувач вищої освіти досліджує у дипломній роботі.

         На настановній конференції, де були присутні керівник практики факультету іноземної філології (доц. Білоусова Т.П.), методисти – доц. Калинюк Т.В. (німецька мова), Савицька О.В. (психологія), Федорчук В.В. (педагогіка), здобувачі освіти були ознайомленні із метою і завданнями практики, програмними результатами навчання, змістом завдань з фаху і психолого-педагогічної підготовки, вимогами щодо оформлення звітної документації, критеріями оцінювання  тощо.

Настановна конференція з Виробничої педагогічної практики в закладі загальної середньої освіти (магістранти Nim1-M21)