24 травня 2022 року здобувачі вищої освіти, які навчаються за ОП «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) та ОП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література), науково-педагогічні працівники, а також усі охочі прослухали змістовну і цікаву лекцію на тему «Компетентнісне спрямування процесу навчання іноземних мов учнів 5-9 класів – виклики нової української школи», яку провів доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України Валерій Григорович Редько. Запрошений гість є співавтором Модельних навчальних програм «Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти, навчання за якими, згідно Державного стандарту, розпочнеться у новому навчальному році.

Упродовж лекції Валерій Григорович зосередив увагу слухачів на компонентах та засобах організації компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти, розглядаючи цей підхід як збалансований комплекс методів і форм навчання, що сприяють активному оволодінню учнями іноземною мовою у різних видах мовленнєвої діяльності відповідно до сфер, тем і мовного матеріалу, окреслених Модельною навчальною програмою. Лектор зупинився на проблемі ефективного функціонування системи взаємодії «учитель – підручник – учень»; місця краєзнавчого та країнознавчого аспектів у навчанні іноземної мови, як реалізації діалогу культур; раціональному використанні підручника задля ефективності навчального процесу; важливості моделювання мовленнєвих навчальних ситуацій тощо.

У своїй доповіді Валерій Григорович обґрунтовує оновлення змісту навчання іноземних мов та створення нових моделей освітнього іншомовного комунікативного середовища спрямуванням навчальної діяльності на вироблення в учнів життєвих компетентностей, які в майбутньому давали б їм змогу успішно адаптуватися до сучасного мультинаціонального й полікультурного простору та комфортно почуватись у ньому.

Наприкінці зустрічі завідувачка кафедри німецької мови, доцент Тетяна Калинюк подякувала Валерію Григоровичу за його відкритість до співпраці, за готовність ділитись досвідом та необхідними методичними матеріалами! Здобувачі освіти висловили сподівання на продовження таких зустрічей.

Гостьова лекція від завідувача відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, доктора педагогічних наук Валерія Редько