Засідання кафедри німецької мови: Звіт про результати моніторингу освітньо-професійних програм

Засідання кафедри німецької мови: Звіт про результати моніторингу освітньо-професійних програм

11 листопада 2022 року відбулося засідання кафедри німецької мови. Предметом зустрічі стало обговорення результатів моніторингу освітньо-професійних програм спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька), які реалізуються на кафедрі, а саме «Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська)» першого (бакалаврського)