Моніторинг освітньо-професійних програм: зустрічі з роботодавцями

Моніторинг освітньо-професійних програм:  зустрічі з роботодавцями

У рамках загальноуніверситетського моніторингу, упродовж жовтня-листопада  гаранти освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти доц. Тетяна Калинюк, доц. Тетяна Боднарчук та доц. Ольга Добринчук провели низку робочих зустрічей із директорами закладів загальної середньої освіти міста (Оксана Чижевська

Співпраця зі стейкхолдерами

Співпраця зі стейкхолдерами

Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм є однією з основних процедур системи забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності. Такий розгляд має враховувати сучасні тенденції розвитку вищої освіти за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка майбутніх вчителів мовно-літературної галузі. 09