11 листопада 2022 року відбулося засідання кафедри німецької мови. Предметом зустрічі стало обговорення результатів моніторингу освітньо-професійних програм спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька), які реалізуються на кафедрі, а саме «Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (гарант – доцент Добринчук О.О.), «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (гарант – доцент Калинюк Т.В.), «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література» другого (магістерського) рівня вищої освіти (гарант – доцент Боднарчук Т.В.).

До участі в обговоренні були запрошенні представники стейкхолдерів: здобувачі вищої освіти (Горобець О., Усенко Д., Базь Д., Білик С., Венгринська Р., Козерацька М.,  Єкимова В.), випускники (Марчук В., Осадчук О., Предиткевич В.), роботодавці (Осадчук Н.В. (директор ліцею №9 ім. А. Трояна), Чижевська О.М. (директор ліцею №15), Козлова О.В. (директор ліцею «Славутинка»), вчителі ЗЗСО (Ліпман О., Крижановська О., Коротнюк О., Сороча О.).

Гаранти представили результати проведених зустрічей та анкетувань різних груп стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників і роботодавців). Доцент Тетяна Боднарчук прозвітувала про підсумки акредитаційної експертизи освітньої-програми магістерського рівня та висловила міркування щодо її удосконалення із врахування висловлених зауважень експертів. У підсумку присутні висловилися, що чинні освітньо-професійні програми відповідають вимогам підготовки фахівців за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька), їх зміст вповні задовольняє потреби ринку праці. Висловлені пропозиції аналізуватимуться проєктними групами і у підсумку прийматимуться конструктивні рішення.

Засідання кафедри німецької мови: Звіт про результати моніторингу освітньо-професійних програм