Галузь знань, напрям підготовки / спеціальність Курс Семестр Назва навчальної дисципліни Форма контролю
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»
Дисципліни загальної підготовки
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

додаткова предметна спеціальність Мова і література (англійська/польська)

2 3 Лінгвокраїнознавство Німеччини Екзамен
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

додаткова предметна спеціальність Мова і література (англійська/польська)

2 4 Сучасний німецькомовний дискурс / Основи теорії іншомовної комунікації / Німецька фразеологія Залік

Дисципліни професійної підготовки

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) освітня програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) )

додаткова предметна спеціальність Мова і література (англійська/польська)

3 5 Функціональні аспекти граматики німецької мови / Граматичний аспект застосування мовних одиниць Екзамен
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) освітня програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

додаткова предметна спеціальність Мова і література (англійська/польська)

3 6 Стилістика німецької мови / Порівняльна стилістика німецької та української мов Залік

Навчальні дисципліни професійної підготовки

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) освітня програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

4 7 Теорія і практика перекладу / Теорія і практика перекладу художнього тексту Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) освітня програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

4 7 Німецька мова у соціокультурному аспекті / Парадигматичні та синтагматичні відношення у німецькій мові Екзамен
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) освітня програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

4 8 Міжнародні системи тестування з іноземної мови / Новітні стратегії оцінювання з іноземної мови Залік

Дисципліни професійної підготовки

03 Гуманітарні науки

035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

освітньо-професійна програма Англійська мова і література

2 3 Друга іноземна мова (німецька) / Практичний курс другої іноземної мови (німецької) Залік
03 Гуманітарні науки

035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

освітньо-професійна програма Англійська мова і література

2 4 Друга іноземна мова (німецька) / Практичний курс другої іноземної мови (німецької) Екзамен

Дисципліни професійної підготовки

03 Гуманітарні науки

035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)

освітня програма Англійська мова і література

4 7 Теоретичний курс другої іноземної мови (німецької) Екзамен
03 Гуманітарні науки

035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)

освітня програма Англійська мова і література

4 8 Лінгвокраїнознавство Німеччини Залік

Дисципліни професійної підготовки

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська) освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)

додаткова спеціальність 1. Середня освіта (Мова і література (німецька) / 2. Середня освіта (Мова і література (польська)

2 3 Практика усного та писемного мовлення німецької мови
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська) освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)

додаткова спеціальність 1. Середня освіта (Мова і література (німецька) / 2. Середня освіта (Мова і література (польська)

2 4 Практика усного та писемного мовлення німецької мови Екзамен
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська) освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)

додаткова предметна спеціальність «Середня освіта (Мова і література (німецька/польська)»

3 6 Теоретичний курс німецької мови Екзамен
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська) освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)

4 7 Лексикологія другої іноземної мови (німецької) Екзамен
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська) освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)

4 8 Аспекти практичної граматики німецької мови Залік
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» (денна форма)
Дисципліни професійної підготовки

Додаткова спеціальність «Середня освіта Мова і література (німецька)»

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська) освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)

додаткова спеціальність 1. Середня освіта (Мова і література (німецька) / 2. Середня освіта (Мова і література (польська)

1 2 Теоретичний курс німецької мови Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська) освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)

додаткова спеціальність 1. Середня освіта (Мова і література (німецька) / 2. Середня освіта (Мова і література (польська)

1 1-3 Друга іноземна мова (німецька) Екзамен

(3 семестр)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська) освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)

додаткова спеціальність 1. Середня освіта (Мова і література (німецька) / 2. Середня освіта (Мова і література (польська)

1 2 Методика навчання німецької мови у профільній середній школі Залік

Дисципліни професійної підготовки

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська) освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)

додаткова спеціальність 1. Середня освіта (Мова і література (німецька) / 2. Середня освіта (Мова і література (польська)

2 3 Стилістика німецької мови Залік

Дисципліни професійної підготовки

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

додаткова спеціальність Середня освіта (Мова і література (англійська)

2 3 Мовленнєвий етикет сучасної німецької мови / Теорія і практика перекладу Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

додаткова спеціальність Середня освіта (Мова і література (англійська)

2 3 Комунікативні стратегії ділового спілкування / Німецька фразеологія у лінгвокультурному аспекті Екзамен
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» (заочна форма)
Дисципліни професійної підготовки

Додаткова спеціальність «Середня освіта Мова і література (німецька)»

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська) освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)

додаткова спеціальність 1. 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) 2. 014 Середня освіта (Мова і література (польська)

2 3 Теоретичний курс німецької мови Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська) освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)

додаткова спеціальність 1. 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) 2. 014 Середня освіта (Мова і література (польська)

2 3 Стилістика німецької мови Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська) освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)

додаткова спеціальність 1. 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) 2. 014 Середня освіта (Мова і література (польська)

2 3 Методика навчання німецької мови у профільній середній школі Залік

Дисципліни професійної підготовки

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) освітньо-професійна програма (Німецька мова і зарубіжна література)

додаткова спеціальність Середня освіта (Мова і література (англійська)

2 3 Мовленнєвий етикет сучасної німецької мови / Теорія і практика перекладу художнього тексту Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) освітньо-професійна програма (Німецька мова і зарубіжна література)

додаткова спеціальність Середня освіта (Мова і література (англійська)

2 3 Комунікативні стратегії  ділового спілкування / Німецька фразеологія у лінгвокультурному аспекті Екзамен

 

Затверджено на засіданні кафедри німецької мови (протокол № 11 від 30 жовтня 2019 року)