Захист курсових робіт з «Практики усного та писемного мовлення німецької мови»

Захист курсових робіт з  «Практики усного та писемного мовлення німецької мови»

   3 червня 2021 року на кафедрі німецької мови відбувся успішний захист курсових робіт з навчальної дисципліни «Практика усного та писемного мовлення німецької мови» здобувачів вищої освіти 3 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька).    До складу