3 червня 2021 року на кафедрі німецької мови відбувся успішний захист курсових робіт з навчальної дисципліни «Практика усного та писемного мовлення німецької мови» здобувачів вищої освіти 3 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька).

   До складу комісії, яка оцінювала якість виконання курсових робіт увійшли: кандидат філологічних наук, старший викладач Яремчук І.М. (голова), кандидат педагогічних наук, доцент Зданюк Т.В., кандидат філологічних наук, доцент Добринчук О.О., кандидат педагогічних наук, старший викладач Шмирко О.С., кандидат педагогічних наук, старший викладач Крецька Ю.А..

   Тематика, представлених на захист наукових робіт, була цікавою та актуальною, розкривала сучасні підходи у галузі германістики, зокрема: «Synonymie im deutschsprachigen Jugendslang» (Завалецька Юлія); «Besonderheiten der Wortbildung zusammengesetzter Substantive im modernen Deutschen» (Шинкарюк Інна); «Die Rolle der Metapher in den modernen Werbetexten» (Ляска Богдан); «Besonderheiten der deutschen Jugendsprache» (Предиткевич Вікторія); «Lexikalische und  Grammatikalische umsetzung der Konzert Metapher der Liebe in Texten der modernen Deutschen Lieder» (Чіпак О.); «Anglizismen in der deutschen Werbung» (Осадчук Ольга); «Ausdrucksweisen der Höflichkeit in der deutschen Sprache (auf Material der Textsorte Interview (Прядко Лариса); «Neue Tendenzen in der Wortbildung im Gegenwartsdeutsch» (Сварчевський Денис). Варто відзначити, що усі роботи пройшли апробацію та були представлені у доповідях на науково-практичних конференціях і наукових форумах різного рівня, а також основні положення висвітлені у публікаціях. Свої доповіді здобувачі супроводжували змістовними PowerPoint презентаціями.

   У невимушеній атмосфері здобувачі разом із членами комісії обговорили перспективи подальших наукових досліджень. Всі члени комісії відзначили високий рівень та якість підготовки наукових робіт.

   Вітаємо здобувачів та їх наукових керівників з успішним захистом курсових робіт і бажаємо нових творчих здобутків!

Захист курсових робіт з «Практики усного та писемного мовлення німецької мови»