Навчальна психолого-педагогічна практика здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) (другий курс)

Навчальна психолого-педагогічна практика здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) (другий курс)

  Упродовж 03-14 травня 2021 року здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) група Nim1-B19 проходили практичну підготовку у рамках Навчальної психолого-педагогічної практики, яка відбувалася дистанційно. Базою практики була Кам’янець-Подільська спеціалізована загальноосвітня школа

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри німецької мови

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри німецької мови

   Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри німецької мови Яремчук Інна Михайлівна успішно пройшла  стажування в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка з 03.02.2021 року по 05.05.2021 року (180 годин / 6 кредитів ЄКТС) на кафедрі німецької філології та