Консультація до комплексного екзамену

Консультація до комплексного екзамену

  17 червня 2021 року була проведена консультація до комплексного екзамену з Практики усного та писемного мовлення німецької мови, Методики навчання іноземних мов, Історії зарубіжної літератури та Методики навчання зарубіжної літератури для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) (галузь знань 01