17 червня 2021 року була проведена консультація до комплексного екзамену з Практики усного та писемного мовлення німецької мови, Методики навчання іноземних мов, Історії зарубіжної літератури та Методики навчання зарубіжної літератури для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) (галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька), група Nim1-B17. Консультацію провели голова комісії доц. Боднарчук Т.В. та члени комісії доц. Голубішко І.Ю. та доц. Добринчук О.О. Голова комісії звернула увагу на організаційні аспекти проведення комплексного екзамену (процедуру та форму проведення екзамену тощо). Доц. Боднарчук Т.В. та доц. Голубішко І.Ю. на груповій консультації розглянули питання про основні тенденції в сучасній методиці навчання іноземних мов та зарубіжної літератури. Доц. Добринчук О.О. акцентувала увагу на змісті питань з німецької мови, які включені до екзаменаційного білету. 

Консультація до комплексного екзамену