15 листопада 2021 року відбулося позачергове засідання кафедри німецької мови. До обговорення були запрошенні здобувачі вищої освіти, а також стейкхолдери. На порядок денний були винесені питання, які стосувалися результатів моніторингу освітньо-професійних програм спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька), які реалізуються на кафедрі -«Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (гарант – доцент Калинюк Т.В.), «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література» другого (магістерського) рівня вищої освіти (гарант – доцент Боднарчук Т.В.), «Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (гарант – доцент Добринчук О.О.).

Гаранти ознайомили присутніх із результатами проведених зустрічей та анкетувань здобувачів вищої освіти, випускників і роботодавців. Загалом відзначено, що чинні ОПП отримали схвальні відгуки, їх зміст та структура відповідають вимогам. За підсумками моніторингу прийматимуться конструктивні рішення щодо оновлення змісту ОПП і відповідних освітніх компонентів з метою їх удосконалення.   

Позачергове засідання кафедри німецької мови: Звіт про результати моніторингу освітньо-професійних програм