23 листопада 2021 року на кафедрі німецької мови відбувся попередній онлайн-захист дипломних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності  014 Середня освіта (Мова і література (німецька) денної та заочної форм навчання.

Здобувачами освіти було презентовано ключові положення та результати наукових досліджень, які вони виконували впродовж періоду навчання. Магістранти відповідали на запитання, слухали конструктивні зауваження та рекомендації від наукових керівників. Варто відзначити високий рівень готовності кваліфікаційних робіт, а також відповідність досліджень вимогам до оформлення, змісту та структури роботи.

Вітаємо здобувачів освітнього ступеня «магістр» з успішним проходженням першого етапу захисту кваліфікаційних робіт та бажаємо успішного фінального захисту! 

 

Попередній захист дипломних робіт магістра