З 28 березня 2022 року здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня розпочали Виробничу педагогічну практику, яка є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньо-професійною програмою «Німецька мова і зарубіжна література» і сприяє ознайомленню здобувачів освіти з особливостями роботи вчителя англійської мови та зарубіжної літератури закладу загальної середньої освіти, формуванню в майбутніх учителів професійно-педагогічних умінь навчально-виховної роботи у закладах загальної середньої освіти.

Базою проходження практики є наші давні партнери Кам’янець-Подільський ліцей ІІ-ІІІ ступенів «Славутинка» Хмельницької обласної ради, де студенти уже проходили практичну підготовку.

Під час настановної конференції керівники практики ознайомили здобувачів освіти із метою і завданнями практики, програмними результатами навчання, змістом завдань з фаху (англійська мова, зарубіжна література) і психолого-педагогічної підготовки, вимогами щодо оформлення звітної документації, критеріями оцінювання  тощо.

 

Виробнича педагогічна практика (група Nim1-B18)