Підводячи підсумки вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Країнознавчі аспекти у навчанні іноземних мов», яку опановували  здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти, презентовано розроблені проєкти. Обрані теми стосувалися різних аспектів опрацювання країнознавчого матеріалу на уроках іноземної мови, зокрема «Використання Kahoot та інтерактивних дошок на уроці німецької мови», «Використання APPs», «Інтерактивні методи та технології навчання», «Робота з фразеологізмами на уроці німецької мови», «Вивчення фонової лексики» тощо. Вдало дібрані приклади, вправи та завдання свідчать про ґрунтовність  опрацювання тем, зацікавленість матеріалом та доцільність їх використання. Під час Виробничої педагогічної практики, яку студенти проходили у другому семестрі, вони мали можливість апробувати практичну частину проєкту на уроках.

У підсумку присутні зазначили, що вивчення цієї навчальної дисципліни сприяло формуванню умінь та навичок оцінювати країнознавчий матеріал, який використано у підручниках, здатності до самостійного пошуку, опрацювання та використання на уроці країнознавчого матеріалу, використання інтерактивних технологій, цифрових ресурсів тощо.

Вибіркова навчальна дисципліна «Країнознавчі аспекти у навчанні іноземних мов» (підводимо підсумки)