Співпраця з академічною спільнотою

Співпраця з академічною спільнотою

Обмін досвідом та напрацювання нових шляхів співпраці задля реалізації освітньо-професійних програм підготовки вчителів іноземних мов (німецької, англійської) стали предметом обговорення на спільній зустрічі 06 червня 2022 року із науково-педагогічними працівниками кафедри німецької філології та кафедри практики англійської мови Волинського національного

Здобутки у неформальній освіті

Здобутки у неформальній освіті

Здобувачки другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література німецька) ОПП Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) академічної групи Nim1M21 Вікторія Єкимова, Віта Гнатишин, Ліана Шамрій, Алла Масловська та Тетяна Гермаківська успішно завершили дистанційне навчання з онлайн-курсу «Ефективне