Консультації до Комплексного кваліфікаційного екзамену

Консультації до Комплексного кваліфікаційного екзамену

Відповідно до графіку консультацій до Комплексного кваліфікаційного екзамену для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 СО (Мова і література (німецька) предметної спеціальності 014.02 СО (Мова і література (німецька) НПП  провели консультації з різних навчальних дисциплін. Під час консультацій