Участь у неформальній освіті

Участь у неформальній освіті

Здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література німецька) ОПП Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) академічної групи Nim1-M21 Вікторія Єкимова дистанційно підвищила кваліфікацію на курсі«Сучасні технології інклюзивного навчання» та набула таких компетентностей, передбачених

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі до К-ПНУ на певну освітню програму (спеціальність) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого,