Відповідно до графіку консультацій до Комплексного кваліфікаційного екзамену для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 СО (Мова і література (німецька) предметної спеціальності 014.02 СО (Мова і література (німецька) НПП  провели консультації з різних навчальних дисциплін. Під час консультацій було розглянуто процедуру проведення комплексного екзамену, основні запитання, що можуть виникнути при його проведенні. Здобувачі освіти отримали вичерпні відповіді на всі запитання, що їх цікавили.

Доц.  Ольга Добринчук також поінформувала здобувачів, що вони мають можливість продовжити навчання в університеті для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Консультації до Комплексного кваліфікаційного екзамену