У рамках моніторингу освітньо-професійних програм спеціальностей університету відбулася зустріч гарантів програм з випускниками спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Окрім обміну думками щодо власної професійної реалізації, випускники висловилися щодо відповідності освітньо-професійної програми «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)», що реалізується кафедрою німецької мови, кон’юктурі ринку. Зокрема, відзначили що навчання на ОП забезпечила їм працевлаштування за спеціальністю, а знання німецької мови, як ніколи є високо затребувані на ринку праці. На думку випускників, освітня програма як бакалаврського, так і магістерського рівня має достатній перелік навчальних дисциплін, що забезпечує якісну професійну підготовку випускника та сприяє їх професійній реалізації. Випускники відзначили високий рівень викладання та професіоналізм викладачів університету, використання сучасних технологій навчання, особливо в умовах дистанційного формату. Упродовж навчання вони вповні скористалися можливістю обрання навчальних дисциплін вільного вибору, зауваживши, що їх тематика зорієнтована на найновіші досягнення в галузі філології та методики навчання тощо. Серед висловлених пропозицій щодо удосконалення освітньої програми обох рівнів вищої освіти були: включення до змісту практичних занять психолого-педагогічного та методичної складової ОП практичних кейсів з розв’язання реальних ситуацій освітнього процесу, продовжити практику поєднання онлайн- та оффлайн-технологій навчання, розширювати можливості міжнародної академічної мобільності тощо.

Моніторинг освітньо-професійних програм: зустріч з випускниками