У рамках моніторингу освітньо-професійних програм університету 6 жовтня 2022 року відбулася зустріч гаранта освітньо-професійної програми «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)» кандидата педагогічних наук, доцента Боднарчук Тетяни Вікторівни із здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Під час зустрічі гарант ознайомила магістрантів першого курсу з основними положеннями освітньо-професійної програми, її метою, освітніми компонентами, компетентностями та програмними результатами навчання, які досягаються після закінчення навчання на програмі. Тетяна Вікторівна відмітила значний обсяг практичної підготовки здобувачів вищої освіти, під час якої магістранти зможуть апробувати результати магістерського дослідження. Здобувачі освіти мають можливість брати участь в академічній мобільності,  будувати індивідуальну освітню траєкторію.

Гарант ОПП ознайомила присутніх із результатами акредитаційної експертизи та разом обговорили пропозиції  щодо її удосконалення. Наголосила на тому, що магістранти можуть висловлювати свої зауваження щодо освітньо-професійної програми, заповнивши на сайті кафедри анкету, яка є активною постійно.

Зустріч гаранта ОПП «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) з магістрантами