Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм є однією з основних процедур системи забезпечення закладами

вищої освіти якості освітньої діяльності. Такий розгляд має враховувати сучасні тенденції розвитку вищої освіти за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка майбутніх вчителів мовно-літературної галузі.

09 листопада 2022 року в Центрі  професійного розвитку педагогічних працівників Кам’янець-Подільської міської ради відбулась робоча зустріч директора Центру Сергія Морозюка та консультанта Центру, модератора спільнот учителів гуманітарних дисциплін та шкільних бібліотекарів Світланою Лівіцькою з гарантами освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: кандидатом філологічних наук, старшим викладачем кафедри германських мов і зарубіжної літератури Ольгою Шаповал, гарантом ОПП «014 Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)»; кандидатом педагогічних наук, доцентом, завідувачем кафедри німецької мови Тетяною  Калинюк, гарантом ОПП «014 Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)»; кандидатом філологічних наук, завідувачем кафедри германських мов і зарубіжної літератури Олесею Барбанюк, гарантом ОПП «014 Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)».

Під час зустрічі обговорювались актуальні вимоги до підготовки сучасного вчителя іноземних мов і зарубіжної літератури. Стейкхолдери поділились своїм педагогічним досвідом, висловили підтримку розвитку факультету, намітили шляхи подальшої співпраці, запропонували низку конструктивних пропозицій вдосконалення освітньо-професійних програм.

Співпраця зі стейкхолдерами