У рамках загальноуніверситетського моніторингу, упродовж жовтня-листопада  гаранти освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти доц. Тетяна Калинюк, доц. Тетяна Боднарчук та доц. Ольга Добринчук провели низку робочих зустрічей із директорами закладів загальної середньої освіти міста (Оксана Чижевська (директор ліцею №15), Наталія Осадчук (директор ліцею №9 імені А.М. Трояна), Олена Козлова (директор ліцею «Славутинка») та їх заступниками (Світлана Залевська, Олена Островська, Оксана Євчук). Потреби ринку праці та вимоги до сучасного фахівця обговорили із представниками Кам’янець-Подільського міського центру зайнятості (Віктор Віннічук, начальник відділу активної підтримки безробітних), керівником  Центру професійного розвитку педагогічних працівників Кам’янець-Подільської міської ради  Сергієм Морозюком та модератором спільнот учителів гуманітарних дисциплін та шкільних бібліотекарів Світланою Лівіцькою. Своє бачення щодо підготовки вчителя німецької мови висловив Маркус Пойзер директор мовної школи StartDeutsch Schule.

Участь у семінарі «Нова українська школа – простір освітніх можливостей» (26 жовтня 2022 року) від Центру професійного розвитку педагогічних працівників Дунаєвецької міської ради дала можливість ознайомитися із досвідом впровадження реформи НУШ, провести бесіди із директором центру (Галина Давиденко) та його консультантами (Наталія Дармограй, Ірина Шендерук) щодо налагодження співпраці.

Спільно з колегами обговорили зміст освітніх програм, врахування у них запитів сучасного закладу освіти щодо підготовки висококваліфікованого вчителя-філолога, педагога. Позитивним моментом, на думку керівників закладів освіти, є налагоджена тісна співпраця з кафедрою німецької мови, що реалізується як різних напрямках – консультування, проведення спільних заходів, підготовка публікацій, працевлаштування випускників спеціальності, залучення вчителів до освітнього процесу в університеті тощо. Наші колеги високо оцінили підготовку випускників університету, які наразі поповнили склад педагогічних працівників окремих закладів освіти міста. Директори відмітили їх рівень професійної підготовки, майстерність в організації уроку німецької мови, комунікабельність та гнучкість.

Під час обговорення освітніх програм особливу увагу зосередили на врахуванні у їх змісті та у тематиці  освітніх компонентів психолого-педагогічного, методичного напряму вимог профстандарту вчителя, можливостей формування спеціальних (фахових) компетентностей. Присутні були одностайні у думці, що значний обсяг годин практики та її варіативність, що представлено в навчальних планах бакалаврів і магістрів, має позитивний результат та сприяє ґрунтовній підготовці фахівців.

Предметом обговорення були також результати акредитаційної експертизи ОП магістерського рівня, визначені експертами сильні та слабкі сторони, а також зауваження.

Серед висловлених роботодавцями пропозицій були: повсякчасне оновлення робочих програм із врахуванням найновіших досягнень у відповідній галузі; врахування у змісті робочих програм психолого-педагогічної і методичної складової ОП вимог Державного стандарту базової середньої освіти, Концепції Нової української школи та інших документів у галузі освіти; забезпечення підготовки фахівців здатних орієнтуватися та ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі; постійне оновлення переліку вибіркових освітніх компонентів за рахунок включення нових курсів; проведення спільних методичних семінарів та майстер-класів  тощо.

За підсумками зустрічей напрацьовано план подальшої співпраці.

Дякуємо, колегам, за підтримку та співробітництво!

 

 

Моніторинг освітньо-професійних програм: зустрічі з роботодавцями