Галузь знань, напрям підготовки / спеціальність Курс Семестр Назва навчальної дисципліни
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» (денна форма)
Дисципліни вільного вибору
 

для усіх ОПП та спеціальностей університету

 

ІІ

 

 

3

Інтенсивний курс німецької мови  

Анотація 

Силабус 

Презентація

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

ІІ 4 Практична фонетика німецької мови Анотація 

Силабус 

Презентація

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

ІІ 4 Функціональні аспекти граматики німецької мови Анотація 

Силабус 

 

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

ІІ 4 Стратегії підготовки до міжнародних мовних іспитів Анотація 
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

03 Гуманітарні науки

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

ІІІ 5 Ділова німецька мова Анотація 

Силабус 

Презентація

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

ІІІ 6 Соціолінгвістичні аспекти перекладу німецькомовних текстів Анотація 

Силабус 

Презентація

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

ІV 7 Лінгвокраїнознавство Німеччини Анотація 

Силабус 

Презентація

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

ІV 7 Німецька фразеологія у лінгвокультурологічному аспекті Анотація 

Силабус 

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) ІV 7 Ділова німецька мова Анотація 

Силабус 

Презентація

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) ІV 8 Соціолінгвістичні аспекти перекладу німецькомовних текстів Анотація 

Силабус 

Презентація

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» (заочна форма)

Дисципліни вільного вибору студента
 

для усіх ОПП та спеціальностей університету

 

ІІ

 

 

3

Інтенсивний курс німецької мови Анотація 

Силабус 

Презентація

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ІІ 4 Практична фонетика німецької мови Анотація 

Силабус 

Презентація

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ІІ 4 Функціональні аспекти граматики німецької мови Анотація 

Силабус 

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ІІ 4 Стратегії підготовки до міжнародних мовних іспитів Анотація 
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ІІІ 5 Ділова німецька мова Анотація 

Силабус 

Презентація

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ІІІ 6 Соціолінгвістичні аспекти перекладу німецькомовних текстів Анотація 

Силабус 

Презентація

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ІV 7 Лінгвокраїнознавство Німеччини Анотація 

Силабус 

Презентація

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ІV 7 Німецька фразеологія у лінгвокультурологічному аспекті Анотація 

Силабус 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» (денна форма)

Дисципліни вільного вибору студента

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

 

ІІ

 

3

Інтерактивні технології навчання іноземної мови Анотація 

Силабус 

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ІІ 3 Робота з відеоматеріалом на уроках іноземної мови Анотація

Силабус

Презентація

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» (заочна форма)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ІІ 3 Інтерактивні технології навчання іноземної мови Анотація 

Силабус 

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ІІ 3 Робота з відеоматеріалом на уроках іноземної мови Анотація

Силабус

Презентація

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ІІ 3 Мовленнєвий етикет сучасної німецької мови

 

Анотація 

Силабус