Галузь знань, напрям підготовки / спеціальність Курс Семестр Назва навчальної дисципліни Форма контролю
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» (денна форма навчання)
Навчальні дисципліни професійної підготовки
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) з другою спеціальністю Середня освіта (Мова і література (англійська) / Середня освіта (Мова і література (польська)

2 3 Лінгвокраїнознавство Німеччини Екзамен
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) з другою спеціальністю Середня освіта (Мова і література (англійська) / Середня освіта (Мова і література (польська)

2 4 Граматичний аспект застосування мовних одиниць Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) з другою спеціальністю Середня освіта (Мова і література (німецька) / Середня освіта (Мова і література (польська)

2

 

3,4 Друга іноземна мова (німецька) Екзамен (4)
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) з другою спеціальністю Середня освіта (Мова і література (німецька) / Середня освіта (Мова і література (польська)

2

 

3 Практична граматика другої іноземної мови (німецької) Екзамен
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) з другою спеціальністю Середня освіта (Мова і література (німецька) / Середня освіта (Мова і література (польська)

2

 

4 Основи практичної фонетики другої іноземної мови (німецької) Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) з додатковою спеціальністю Середня освіта (Мова і література (англійська) / Середня освіта (Мова і література (польська)

3

 

5 Функціональні аспекти граматики німецької мови / Граматичний аспект застосування мовних одиниць Екзамен
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) з додатковою спеціальністю Середня освіта (Мова і література (англійська) / Середня освіта (Мова і література (польська)

3

 

6 Стилістика німецької мови / Порівняльна стилістика німецької та української мов Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) з додатковою предметною спеціальністю Середня освіта (Мова і література (німецька) / Середня освіта (Мова і література (польська)

 7 Лінгвокраїнознавство Німеччини / Функціональні аспекти граматики німецької мови Екзамен
03 Гуманітарні науки 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

за освітньо-професійною програмою Англійська мова і література

2

 

3,4 Друга іноземна мова (німецька) Залік /Екзамен
03 Гуманітарні науки 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

за освітньо-професійною програмою Англійська мова і література

2

 

3 Практична фонетика другої іноземної мови (німецької) / Практична граматика другої іноземної мови (німецької) Екзамен
03 Гуманітарні науки 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

за освітньо-професійною програмою Англійська мова і література

2

 

4 Країнознавство німецькомовних країн / Лінгвокраїнознавство Німеччини Залік
03 Гуманітарні науки 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

за освітньо-професійною програмою Англійська мова і література

3

 

5 Порівняльна лексикологія німецької та української мов / Порівняльна стилістика  німецької та української мов Екзамен
03 Гуманітарні науки 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

за освітньо-професійною програмою Англійська мова і література

3

 

6 Лексико-граматичні аспекти перекладу (німецька мова) / Перекладацький аналіз текстів різних жанрів (німецька мова) Залік
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» (заочна форма навчання)
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) з другою спеціальністю Середня освіта (Мова і література (німецька) / Середня освіта (Мова і література (польська)

2

 

3 Друга іноземна мова (німецька)
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) з другою спеціальністю Середня освіта (Мова і література (німецька) / Середня освіта (Мова і література (польська)

2

 

3 Практична граматика другої іноземної мови (німецької) Екзамен
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) з другою спеціальністю Середня освіта (Мова і література (німецька) / Середня освіта (Мова і література (польська)

2

 

4 Основи практичної фонетики другої іноземної мови (німецької) Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) з додатковою предметною спеціальністю Середня освіта (Мова і література (німецька / польська)

4

 

7 Лінгвокраїнознавство Німеччини / Німецька фразеологія у лінгвокультурологічному аспекті екзамен

 

ПРОПОЗИЦІЇ КАФЕДРИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

ЩОДО ПЕРЕЛІКУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ

НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Курс Назва навчальної дисципліни Форма контролю
2 Стратегії німецькомовної комунікації залік
3 Міжнародні тести та  іспити з німецької мови залік

 

Зазначені навчальні дисципліни пропонуються для обрання здобувачам вищої освіти  усіх спеціальностей університету.

 

Протокол № 12 від 11 листопада  2020 року засідання кафедри німецької мови