Упродовж 03-14 травня 2021 року здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) група Nim1-B19 проходили практичну підготовку у рамках Навчальної психолого-педагогічної практики, яка відбувалася дистанційно. Базою практики була Кам’янець-Подільська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням німецької мови Хмельницької області.

  Під час виконання завдань практики здобувачі вищої освіти здійснювали аналіз особливостей сприйняття й засвоєння учнями навчальної інформації з метою прогнозу ефективності та корекції навчально-виховного процесу, проводили дослідження з психодіагностики.

   Завдання практики здобувачами виконано в повному обсязі, результати обговорені та представлені на звітній конференції.

   Підсумки Навчальної психолого-педагогічної практики обговорено на засіданні кафедри німецької мови (протокол №7 від 25 травня 2021 року).

   Своїми враженнями про перший практичний досвід поділилися здобувачі освіти групи Nim1-B19:

   «Ми набули унікального досвіду та отримали масу емоцій. Здавалося б, чим може здивувати заклад, у якому ми пробули більшу частину свого дитинства? Ми ж знаємо там усе!  Проте, це була можливість детальніше ознайомитися з діяльністю вчителя, специфікою учнівського колективу та навіть спробувати себе в ролі педагога і це сприяло тому, що «світ»  школи відкрився в абсолютно іншому аспекті. Ми, спостерігаючи за всім що відбувалося на уроці, практично змогли відчути всю складність та особливість роботи вчителя. Унікальність полягала ще в тому, що всі працювали в онлайн режимі. Приємно було спостерігати за тим, як педагоги, в супереч обставинам, підбирали різні методи організації уроку, змогли знайти підхід до кожної дитини класу, відповідно до індивідуальних особливостей учнів й намагалися зацікавити їх. На нашу думку, практика, в тому числі пасивна, відіграє важливу роль у світобаченні студенства. Ми вже  сприймаємо школу не як ту, де вчилися, а як місце роботи, ще раз переконавшись в тому, наскільки це важка і, водночас, потрібна професія.

  Безперечно, ми почерпнули для себе такі вчительські навички як уважність, організованість, терпеливість, вміння вислухати кожного учня та знайти вихід у будь-якій ситуації.

  Практика поглибила, закріпила знання з фахових дисциплін, здобуті під час вивчення теоретичних дисциплін, та дала змогу застосувати їх на практиці.

  Висловлюємо велику подяку університету та викладачам за чудову організацію роботи, можливість та нагоду влучно зазирнути у глибину нашої майбутньої професії.»

Навчальна психолого-педагогічна практика здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) (другий курс)