Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри німецької мови Яремчук Інна Михайлівна успішно пройшла  стажування в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка з 03.02.2021 року по 05.05.2021 року (180 годин / 6 кредитів ЄКТС) на кафедрі німецької філології та методики навчання німецької мови.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри німецької мови