Обмін досвідом та напрацювання нових шляхів співпраці задля реалізації освітньо-професійних програм підготовки вчителів іноземних мов (німецької, англійської) стали предметом обговорення на спільній зустрічі 06 червня 2022 року із науково-педагогічними працівниками кафедри німецької філології та кафедри практики англійської мови Волинського національного університету імені Лесі Українки. Кафедру німецької мови представляли: завідувач – доцент Тетяна Калинюк, гаранти освітньо-професійних програм – доцент Тетяна Боднарчук, доцент Ольга Добринчук, а також старший викладач Гання Братиця.

Серед питань, які були винесені на обговорення, стали результати проведеного моніторингу ОП «Середня освіта. Німецька мова» спеціальності  014 Середня освіта. Мова і література (німецька) (гарант – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології, доцент Оксана Бєлих), а також внесення змін до зазначеної програми. Доцент Тетяна Калинюк висловила схвальних відгук щодо рецензованої освітньо-професійної програми та зауважила, що вона відповідає сучасному рівню розвитку педагогічної та філологічної науки, є адекватною реакцією на потреби ринку праці, спрямована на підготовку висококваліфікованого фахівця та може бути впроваджена у навчальний процес у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

Окрім того, разом із колегами обмінялися думками щодо структури та змісту освітньо-професійних програм, змісту робочих навчальних програм, силабусів, а також особливостей викладання окремих навчальних дисциплін. Висловленні сподівання щодо продовження практики реалізації внутрішньої академічної мобільності здобувачів вищої освіти між обома партнерськими університетами. Наші колеги поділилися досвідом проходження акредитації освітньої програми «Мова і література (німецька). Переклад» спеціальності 035 Філологія та «Середня освіта. Німецька мова» спеціальності  014 Середня освіта спеціалізації 014.02 Мова і література (німецька), що є особливо цінним для нас.

Дякуємо за змістовну зустріч та сподіваємося на успішне втілення спільних планів і задумів!

Співпраця з академічною спільнотою