Здобувачки другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література німецька) ОПП Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) академічної групи Nim1M21 Вікторія Єкимова, Віта Гнатишин, Ліана Шамрій, Алла Масловська та Тетяна Гермаківська успішно завершили дистанційне навчання з онлайн-курсу «Ефективне використання онлайн-ресурсів для навчання німецької мови». За результатами вивчення теоретичних питань та виконання практичних завдань, магістранти  удосконали  професійно-педагогічну та інформаційно-цифрову компетентності.

Здобутки у неформальній освіті